Thủ tục xin giấy phép lưu hành mỹ phẩm

Đơn công bố lưu hành (do công ty Việt Tín soạn thảo và cung cấp).

Các bạn có thể cần tham khảo các đầu mục hồ sơ như sau:

1. Đối với mỹ phẩm nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư của công ty đứng ra làm công bố lưu hành mỹ phẩm;
Bản công thức thành phần của mỹ phẩm;
Giấy ủy quyền của nhà sản xuất cho công ty Việt nam được quyền phân phối độc quyền mỹ phẩm sau khi được công bố lưu hành;
Đơn công bố lưu hành mỹ phẩm (do công ty Việt Tín soạn thảo và cung cấp).
Với mỹ phẩm nhập khẩu xin xem thêm thông tin tại đây !

2. Đối với mỹ phẩm sản xuất hoặc đóng gói tại Việt Nam:

Bản công thức của mỹ phẩm công bố;
Bản tiêu chuẩn chất lượng của Mỹ phẩm và phương pháp thử;
Phiếu kiểm nghiệm;
Dữ liệu kỹ thuật hoặc dữ liệu lâm sàng để chứng minh những công dụng đặc biệt của sản phẩm (nếu có);
Giấy phép sản xuất của nhà máy.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *