This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Hướng dẫn đăng ký bảo hộ bản quyền nhiếp ảnh

Thông tin liên quan đến TP: đã công bố hay chưa công bố; thời gian công bố. Nhiếp ảnh là gì? Nhiếp ảnh là quá

Hướng dẫn đăng ký bản quyền nhiếp ảnh

03 bản sao y CMND/hộ chiếu (nếu là cá nhân), bản sao y giấy đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức); Nhiếp ảnh là

Hướng dẫn đăng ký bản quyền tác giả

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được chấp nhận, Cục Bản quyền tác giả sẽ cấp Giấy chứng nhận cho

Hướng dẫn đăng ký bản quyền kịch bản truyền hình

Thành phần hồ sơ nộp cho Cục bản quyền tác giả đối với trường hợp này bao gồm: Theo quy định tại Điều 14 Luật

Hướng dẫn đăng ký bảo hộ bản quyền tác phẩm âm nhạc

03 Bản sao CMND/Hộ chiếu (nếu là cá nhân), bản sao y Giấy phép đăng ký kinh doanh (tổ chức); ác quyền âm nhạc là

Hướng dẫn làm thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm

Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân của tác giả; Phần mềm tin học là sản phẩm

Hướng dẫn đăng ký bản quyền phần mềm

Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền phần mềm là 15 ngày làm việc (Tức không bao gồm ngày nghỉ, ngày lễ

Lý do bạn cần phải đăng ký sáng chế

Chủ sở hữu sáng chế có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm sáng chế

Cần làm gì trước khi nộp đơn đăng ký sáng chế ?

Bản thân bạn có khả năng hoặc có ai sẵn sàng áp dụng đối tượng dự định đăng ký hay không? Liệu đối tượng dự

Thủ tục để đăng ký sáng chế

Đối với tài liệu cần lập theo mẫu thì bắt buộc phải sử dụng các mẫu đó và điền đầy đủ các thông tin theo

Cách đăng ký sở hữu trí tuệ

Quyền đối với giống cây trồng là quyền của tổ chức, cá nhân đối với giống cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát

Thời gian hiệu lực của văn bằng bảo hộ sáng chế

Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn có hiệu lực từ ngày cấp và chấm dứt vào ngày

Hướng dẫn Đăng ký bảo hộ sáng chế và giải pháp hữu ích

Sáng chế/ giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác

Cách đăng ký sáng chế quốc tế

Sáng chế là một giải pháp kỹ thuật mới, có tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam

Cách đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Để có thể tiến hành đăng ký sáng chế tại Việt Nam thì sáng chế đăng ký cần đáp ứng đủ ba tiêu chuẩn sau:

Hướng dẫn xin giấy phép kinh doanh karaoke

Cửa phòng karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài nhìn thấy toàn bộ phòng; Chúng tôi với đội ngũ nhân viên và tư

Hướng dẫn xin giấy phép kinh doanh nhà nghỉ

Bản khai lý lịch ( có xác nhận ) của người đứng đầu cơ sở Xin giấy phép kinh doanh nhà nghỉ Quy trình xin

Hướng dẫn xin giấy phép kinh doanh nhà hàng

Tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến xin giấy phép kinh doanh Nhà hàng Nhà hàng là một trong những lĩnh vực


Đăng Ký Bản Quyền – Đăng Ký Thương Hiệu – Đăng Ký Bản Quyền Logo