Hướng dẫn xin giấy phép phân phối rượu

Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ

Cơ sở pháp lý xin Giấy phép

Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất,
Giấy phép phân phối rượu
Số lượng Giấy Phép Phân Phối Rượu do Bộ Công Thương cấp

Căn cứ vào dân số trên phạm vi cả nước Nguyên tắc xác định theo quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, Tổng số phân phối sản phẩm rượu
88.772.900 dân 400.000 dân/01 Giấy phép 222 Giấy phép
Hồ sơ xin cấp giấy phép Phân phối sản phẩm Rượu

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh rượu bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ rượu (theo mẫu).
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký mã số Thuế (bản photo)
Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ
Hồ sơ về địa điểm kinh doanh bao gồm

Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc đồng sở hữu, hoặc hợp đồng thuê sử dụng địa điểm
Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm
Sơ đồ khu vực kinh doanh rượu ​
Cam kết bảo vệ môi trường (bản photo).
Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm Rượu
Hồ sơ về phòng cháy, chữa cháy

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *