Hướng dẫn xin giấy phép kinh doanh nhà nghỉ

Bản khai lý lịch ( có xác nhận ) của người đứng đầu cơ sở

Xin nhà nghỉ
Quy trình nhà nghỉ

Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh: thành lập hộ kinh doanh cá thể hoặc công ty, trong đó có ngành nghề kinh doanh nhà nghỉ.
Sau khi xong thủ tục trên bạn tiếp tục làm thủ tục về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy tại cơ quan công an.
Hồ sơ kinh doanh nhà nghỉ

Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty hoặc hộ kinh doanh cá thể
Bản khai lý lịch ( có xác nhận ) của người đứng đầu cơ sở
Sơ đồ Phong nghi
Bản sao xác nhận vè Phòng cháy chữa cháy
Bản cam kết thực hiện và đảm bảo về An ninh trật tự

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *