Hướng dẫn xin giấy phép kinh doanh gas

Chứng chỉ đó qua lớp nghiệp vụ kinh doanh của cán bộ, nhân viên nhà hàng.

Giấy phép nằm trong Danh mục Ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Ngoài việc thành lập chủ thể Kinh doanh là Doanh nghiệp hoặc Hộ cá thể có chức năng thì thương nhân phải đáp ứng được các điều kiện về kinh doanh khí hóa lỏng, An ninh trật tự và Phòng cháy chữa cháy.

kinh doanh gas
Quy trình Gas

Thành lập chủ thể Kinh doanh có ngành nghề kinh doanh gas

Thành lập Doanh nghiệp
Hộ kinh doanh cá thể
Xin chứng nhận đủ điều kiện Phòng cháy chữa cháy

Làm cam kết An ninh trật tự tại cơ quan Công an địa phương

Hồ sơ xin Gas

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gas.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ghi ngành nghề kinh doanh gas.

Giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền cấp.

Chứng chỉ đó qua lớp nghiệp vụ kinh doanh gas của cán bộ, nhân viên nhà hàng.

?

Nơi tiếp nhận hồ sơ xin giấy phép kinh doanh Gas là Sở Công Thương.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *