Hướng dẫn làm thủ tục kinh doanh cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Căn cứ vào Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu có quy định về điều kiện đối với thương nhân kinh doanh bán lẻ xăng dầu như sau :

Có thể nói, xăng dầu là nguyên liệu tiêu thụ phổ biến, rộng rãi ở khắp các quốc gia. Đất nước nào cũng cần có xăng dầu. Có thể nói, kinh doanh xăng dầu làm phát triển nền kinh tế đất nước. Chính vì vậy, việc kinh doanh xăng dầu thu hút nhiều chủ thể đầu tư. Tuy nhiên, xăng dầu lại là mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Vậy, thương nhân muốn kinh doanh cửa hàng bán lẻ xăng dầu cần phải thực hiện những thủ tục gì ?


Để giải đáp thắc mắc trên, Việt Tín cung cấp dịch vụ và hướng dẫn khách hàng thực hiện thủ tục kinh doanh cửa hàng bán lẻ xăng dầu như sau :

Trước hết, thương nhân muốn kinh doanh cửa hàng bán lẻ xăng dầu cần phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Cụ thể :

Điều kiện để kinh doanh cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Căn cứ vào Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu có quy định về điều kiện đối với thương nhân kinh doanh bán lẻ xăng dầu như sau :

Địa điểm phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Thuộc sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy định của pháp luật.
Được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn của cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.
Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu ( theo mẫu).
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo đúng quy định của pháp luật.
Tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quẩn lý và nhân viên cửa hàng.
Nơi tiếp nhận hồ sơ : Sở Công thương nơi cửa hàng thực hiện hoạt động kinh doanh.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *