Hướng dẫn đăng ký thương hiệu sản phẩm bánh kẹo

Để đăng ký cho bánh kẹo, khách hàng cần chuẩn bị hồ sơ sau:

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều sản phẩm bạnh kẹo được các công ty sản xuất lưu thông trên thị trường, để giúp khách hàng hoặc người tiêu dùng phân biệt được sản phẩm bạnh kẹo của công ty này với công ty khác, các công ty đều đặt tên gọi riêng cho từng sản phẩm bánh kẹo.

Tên gọi cho sản phẩm bánh kẹo chính là tên thương hiệu mà chúng ta hay dùng để giao dịch với nhau. Tuy nhiên, do có một số yếu tố khác nhau dẫn đến sản phẩm bánh kẹo trên thị trường của các công ty nổi tiếng, uy tín tại Việt Nam bị một số công ty khác cùng lĩnh vực làm nhái hoặc làm giả sản phẩm theo tên gọi cho sản phẩm bạnh kẹo của những công ty này. Do đó, để bảo đảm sản phẩm bánh kẹo không bị làm giả, làm nhái và có thể tiến hành biện pháp pháp lý cần thiết xử lý hành vi xâm phạm bánh kẹo, khách hàng nên lưu ý và cần thiết phải nộp đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền cho sản phẩm bánh kẹo tại Việt Nam.

Đăng ký thương hiệu cho sản phẩm bánh kẹo như thế nào?
Để đăng ký thương hiệu cho bánh kẹo, khách hàng cần chuẩn bị hồ sơ sau:

– Tờ khai đăng ký cho sản phẩm bánh kẹo

– 05 mẫu tên sản phẩm bánh kẹo (tên thương hiệu)

– Ủy quyền cho Công ty Luật nộp đơn đăng ký thương hiệu

– Chứng từ, lệ phí cho việc đăng ký nộp tại Cục sở hữu trí tuệ

Chi phí cho việc đăng ký thương hiệu cho bánh kẹo?
bao gồm chi phí như sau:

– Chi phí tra cứu khả năng đăng ký thương hiệu: 500.000 VND

– Chi phí nộp đơn đăng ký thương hiệu: 2.500.000 VND

– Chi phí cấp văn bằng bảo hộ (giấy chứng nhận đăng ký độc quyền): 360.000 VND

Như vây, tổng chi phí cho việc đăng ký thương hiệu bánh kẹo: 3.360.000 VND

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *