Hướng dẫn đăng ký thương hiệu khách sạn

Thời gian đăng ký cho khách sạn tương đối lâu và được chia thành các giai đoạn xét nhiệm đơn đăng ký. Cụ thể như sau:

ừ các vấn đề nêu trên, chúng tôi đưa ra ý kiến cho khách hàng nên tiến hành thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký tên gọi cho khách hàng càng sớm càng tốt, chúng tôi tư vấn cho khách hàng quy trình đăng ký thương hiệu cho khách sạn như sau:

Hồ sơ đăng ký thương hiệu cho khách sạn?
– Tờ khai đăng ký thương hiệu (theo mẫu chung của Cục sở hữu trí tuệ)

– 05 mẫu thương hiệu (tên gọi) của khách sạn với kích thước 8cm x 8cm

– Giấy ủy quyền cho Luật sư của dịch vụ thương hiệu thực hiện công việc (theo mẫu)

– Chứng từ lệ phí nộp đơn đăng ký

Thời gian đăng ký thương hiệu cho khách sạn?
Thời gian đăng ký thương hiệu cho khách sạn tương đối lâu và được chia thành các giai đoạn xét nhiệm đơn đăng ký. Cụ thể như sau:

– Thời gian chấp nhận đơn hợp lệ: 1 tháng

– Thời gian đăng công báo đơn đăng ký: 1 tháng

– Thời gian xét nghiệm nội dung đơn đăng ký: 09-12 tháng

– Thời gian cấp văn bằng bảo hộ thương hiệu: 01-02 tháng

Như vậy, tổng thời gian đăng ký thương hiệu cho khách sạn kéo dài từ: 14-18 tháng tính từ ngày nộp đơn đăng ký

Chi phí đăng ký thương hiệu cho khách sạn
Chi phí đăng ký thương hiệu bao gồm những khoản chi phí sau:

– Phí tra cứu khả năng đăng ký: 500.000 VND

– Phí nộp đơn đăng ký: 1.800.000 VND

– Phí cấp văn bằng bảo hộ: 660.000 VND

Lưu ý: Chi phí nêu trên không bao gồm 05 VAT

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *