Hướng dẫn đăng ký bảo hộ bản quyền tác phẩm âm nhạc

03 Bản sao CMND/Hộ chiếu (nếu là cá nhân), bản sao y Giấy phép đăng ký kinh doanh (tổ chức);

ác quyền là một trong những vấn đề nóng tại Việt Nam, và trong thời gian tới vấn đề tác quyền trong sẽ được đặc biết coi trọng. Vì thế Việt Tín có cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả cho các tác phẩm là .

Tác phẩm âm nhạc là tác phẩm được thể hiện dưới dạng nhạc nốt trong bản nhạc hoặc các ký tự âm nhạc khác có hoặc không có lời, không phụ thuộc vào việc trình diễn hay không trình diễn.

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

03 tác phẩm đóng quyển có in bìa cứng;
03 Bản sao CMND/Hộ chiếu (nếu là cá nhân), bản sao y Giấy phép đăng ký kinh doanh (tổ chức);
Thông tin cụ thể về tác giả: Nơi thường trú, Số điện thoại, Email; Fax;
Thông tin liên quan đến TP: Tên TP, đã công bố hay chưa công bố; thời gian công bố; Các tài liệu khác do Việt Tín soạn thảo theo đúng quy định của pháp luật và chuyển cho tác giả ký kết.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *