Hướng dẫn đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

Quy trình đăng ký bản quyền phần mềm?

– Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

– Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký – Cục bản quyền và nhận Giấy hẹn trả kết quả

– Bổ sung, sửa đổi hồ sơ theo yêu cầu của chuyên viên (nếu có)

– Nhận Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền theo giấy hẹn.

bao gồm:

– Bản sao có công chứng Giấy đăng ký kinh doanh.
– Giấy uỷ quyền (ký và đóng dấu).
– Giấy xác nhận quyền chủ sở hữu tác phẩm.
– Giấy cam đoan của tác giả sáng tác tác phẩm do nhiệm vụ được giao.
– Bản sao Giấy chứng minh thư nhân dân của tác giả.
– 02 đĩa CD ghi nội dung phần mềm
– Ba (03) bản in tác phẩm được đóng thành quyển.

Một số lưu ý khi thực hiện thủ tục :

+ Tác phẩm phần mềm có thể đăng ký dưới dạng đồng tác giả;
+ Tác giả phần mềm nếu là cán bộ, công nhân viên lao động hưởng lương thì có thể đăng ký cho công ty ký hợp đồng lao động là chủ sở hữu tác phẩm đó.
+ Nếu tác giả là người đại diện theo pháp luật của công ty thì việc ký xác nhận phải do các thành viên khác trong ban lãnh đạo công ty ký xác nhận;
+ Đĩa CD phải có bìa bọc mầu trắng để đóng dấu;

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *