Hướng dẫn đăng ký bản quyền nhiếp ảnh

03 bản sao y CMND/hộ chiếu (nếu là cá nhân), bản sao y giấy đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức);

Nhiếp ảnh là một môn nghệ thuật được ưa chuộng hiện nay. Nhiếp ảnh đòi hỏi tính sáng tạo, niềm đam mê để có thể tạo ra những tác phẩm đẹp, giàu tính nghệ thuật. Tác phẩm nhiếp ảnh được bảo hộ dưới hình thức bản quyền tác giả.

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

03 mẫu tác phẩm nhiếp ảnh;
03 bản sao y CMND/hộ chiếu (nếu là cá nhân), bản sao y giấy đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức);
Giấy ủy quyền;
Thông tin cụ thể về tác giả: số điện thoại, email, fax;
Thông tin liên quan đến tác phẩm: đã công bố hay chưa công bố; thời gian công bố.
Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cục bản quyền tác giả

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *