Hướng dẫn đăng ký bản quyền kịch bản truyền hình

Thành phần hồ sơ nộp cho Cục bản quyền tác giả đối với trường hợp này bao gồm:

Theo quy định tại Điều 14 Luật năm 2005 thì các tác phẩm văn học, khoa học, nghệ thuật sẽ được bảo hộ quyền tác giả dưới 12 hình thức đó là:

Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;
Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;
Tác phẩm báo chí;
Tác phẩm âm nhạc;
Tác phẩm sân khấu;
Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);
Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;
Tác phẩm nhiếp ảnh;
Tác phẩm kiến trúc;
Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;
Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;
Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.
Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ và văn bản hướng dẫn thi hành thì việc đăng ký kịch bản trò chơi trên truyền hình thuộc dạng “Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác”

2. Hồ sơ bảo hộ kịch bản truyền hình:

Thành phần hồ sơ nộp cho Cục bản quyền tác giả đối với trường hợp này bao gồm:

02 Tờ khai đăng ký bảo hộ quyền tác giả;
02 bản sao có công chứng giấy CMND của tác giả của tác phẩm;
02 Quyết định giao việc nếu chủ sở hữu đối với quyền tác giả là công ty;
02 bản mô tả, tóm tắt chi tiết tác phẩm (Đóng quyển)
02 bản sao của tác phẩm (Đóng quyển);
Các đầu hồ sơ khác sẽ theo yêu cầu của Cục bản quyền tác giả.
Cơ quan giấy chứng nhận bản quyền tác giả: CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *