Hồ sơ giấy phép bán lẻ rượu

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, nhận giấy biên nhận hồ sơ từ Công chức tiếp nhận hồ sơ

Nhằm quản lý hoạt động sản xuất, và hạn chế không bảo đảm chất lượng đã và đang lưu thông trên thị trường. và đồ uống có nồng độ cồn trên 15 độ muốn bán lẻ thì Thương nhân bắt buộc phải xin giấy phép bán lẻ rượu.

Quy trình xin giấy phép bán lẻ rượu tại Việt Nam

Cơ sở pháp lý

Nghị định 40/2008/NĐ-CP
Thông tư 10/2008/TT-BCT
Giấy phép bán lẻ rượu
Giấy phép bán lẻ rượu

Tổ chức, cá nhân xin giấy phép bán lẻ rượu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Kinh tế cấp Huyện
Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, nhận giấy biên nhận hồ sơ từ Công chức tiếp nhận hồ sơ
Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại theo quy định.
Phòng Kinh tế kiểm tra hồ sơ, xác minh nội dung và thành phần đăng ký; kiểm tra và thẩm định địa điểm lập biên bản thẩm định, nếu đủ điều kiện ký cấp bán lẻ rượu, chuyển văn thư trả cho tổ chức, cá nhân và thu phí, lệ phí theo quy định. Nếu không đủ điều kiện thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết rõ lý do.
Tổ chức, cá nhân nhận Giấy phép kinh doanh rượu tại Phòng Kinh tế
Điều kiện cấp giấy phép bán lẻ rượu đối với thương nhân

Thương nhân có đăng ký kinh doanh hoạt động mua bán rượu
Cơ sở kinh doanh phải đáp ứng các yêu cầu về bảo quản chất lượng rượu và phòng, chống cháy, nổ.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *