Giấy Phép Kinh Doanh Rượu

Hướng dẫn xin giấy phép bán buôn rượu

Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu (theo mẫu) Xin Giấy phép bán buôn rượu là

Hồ sơ giấy phép bán lẻ rượu

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, nhận giấy biên nhận hồ sơ từ Công chức tiếp nhận hồ sơ Nhằm quản lý hoạt động

Điều kiện nào được cấp phép kinh doanh rượu

Đối với loại rượu đóng chai tại Việt Nam bằng nước cốt rượu nhập khẩu. Kinh doanh rượu có nhiều hình thức phân phối, bán

Hướng dẫn xin giấy phép phân phối rượu

Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ Cơ sở pháp lý xin Giấy phép phân phối rượu

Cách xin giấy phép kinh doanh phân phối rượu

Về phương tiện vận chuyển có: giấy tờ về quyền sử dụng phương tiện vận chuyển, có phương tiện vận chuyển và đáp ứng bảo

Cách xin giấy phép kinh doanh rượu

Thông tư 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn về sản xuất và kinh doanh rượu; Điều kiện xin