Đăng Ký Sáng Chế

Lý do bạn cần phải đăng ký sáng chế

Chủ sở hữu sáng chế có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm sáng chế

Cần làm gì trước khi nộp đơn đăng ký sáng chế ?

Bản thân bạn có khả năng hoặc có ai sẵn sàng áp dụng đối tượng dự định đăng ký hay không? Liệu đối tượng dự

Thủ tục để đăng ký sáng chế

Đối với tài liệu cần lập theo mẫu thì bắt buộc phải sử dụng các mẫu đó và điền đầy đủ các thông tin theo

Cách đăng ký sở hữu trí tuệ

Quyền đối với giống cây trồng là quyền của tổ chức, cá nhân đối với giống cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát

Thời gian hiệu lực của văn bằng bảo hộ sáng chế

Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn có hiệu lực từ ngày cấp và chấm dứt vào ngày

Hướng dẫn Đăng ký bảo hộ sáng chế và giải pháp hữu ích

Sáng chế/ giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác

Cách đăng ký sáng chế quốc tế

Sáng chế là một giải pháp kỹ thuật mới, có tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam

Cách đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Để có thể tiến hành đăng ký sáng chế tại Việt Nam thì sáng chế đăng ký cần đáp ứng đủ ba tiêu chuẩn sau: