Bản Quyền Tác Giả

Hướng dẫn đăng ký bảo hộ bản quyền tác phẩm âm nhạc

03 tác phẩm đóng quyển có in bìa cứng; Tác phẩm âm nhạc là tác phẩm được thể hiện dưới dạng nhạc nốt trong bản

Hướng dẫn đăng ký bảo hộ bản quyền nhiếp ảnh

Thông tin liên quan đến TP: đã công bố hay chưa công bố; thời gian công bố. Nhiếp ảnh là gì? Nhiếp ảnh là quá

Hướng dẫn đăng ký bản quyền nhiếp ảnh

03 bản sao y CMND/hộ chiếu (nếu là cá nhân), bản sao y giấy đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức); Nhiếp ảnh là

Hướng dẫn đăng ký bản quyền tác giả

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được chấp nhận, Cục Bản quyền tác giả sẽ cấp Giấy chứng nhận cho

Hướng dẫn đăng ký bản quyền kịch bản truyền hình

Thành phần hồ sơ nộp cho Cục bản quyền tác giả đối với trường hợp này bao gồm: Theo quy định tại Điều 14 Luật

Hướng dẫn đăng ký bảo hộ bản quyền tác phẩm âm nhạc

03 Bản sao CMND/Hộ chiếu (nếu là cá nhân), bản sao y Giấy phép đăng ký kinh doanh (tổ chức); ác quyền âm nhạc là

Hướng dẫn làm thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm

Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân của tác giả; Phần mềm tin học là sản phẩm

Hướng dẫn đăng ký bản quyền phần mềm

Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền phần mềm là 15 ngày làm việc (Tức không bao gồm ngày nghỉ, ngày lễ