Cách xin giấy phép kinh doanh rượu

Thông tư 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn về sản xuất và ;
Điều kiện

1. Xin giấy phép đối với đại lý và bán buôn:

– Khách hàng là doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh hoạt động mua bán rượu;
– Có địa điểm kinh doanh cố định, cụ thể, có trang bị đầy đủ trang thiết bị;
– Có kho hàng và kho hàng đó đáp ứng được yêu cầu chất lượng kho hàng;
– Có hệ thống phân phối.

2. Xin đối với bán lẻ:

– Thương nhân có đăng ký kinh doanh mua bán rượu;
– Cơ sở kinh doanh phải đáp ứng được các yêu cầu về bảo quản, phòng chống cháy, nổ theo yêu cầu.

Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh rượu
Vì sao phải xin giấy phép kinh doanh rượu

Như chúng ta đã biết, rượu là mặt hàng mà nhà nước ta hạn chế kinh doanh. Vì vậy, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh rượu phải có giấy phép. Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu phải chấp hành đúng theo quy định của pháp luật.

Căn cứ pháp lý

– Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 7 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh rượu;
– Thông tư 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn về sản xuất và kinh doanh rượu;
– Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

– Đơn đề nghị xin giấy phép kinh doanh rượu;
– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
– Giấy chứng nhận mã số thuế;
– Phương án kinh doanh;
– Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng buôn bán;
– Các tài liệu liên quan khác.

Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh rượu

– Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp gửi hồ sơ.
– Cán bộ công chức phòng Kinh tế/Kinh tế hạ tầng kiểm tra và nhận hồ sơ.
– Cán bộ thẩm định hồ sơ và các điều kiện khác.
+ Nếu như hồ sơ và điều kiện đáp ứng chuẩn, cán bộ sẽ nhận hồ sơ.
+ Nếu như từ chối, cán bộ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
+ Nếu chưa đủ hồ sơ, trong vòng 3 ngày bên cán bộ sẽ yêu cầu nộp bổ sung thêm.
– Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nộp phí.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *