Cách xin giấy phép kinh doanh phân phối rượu

Về phương tiện vận chuyển có: giấy tờ về quyền sử dụng phương tiện vận chuyển, có phương tiện vận chuyển và đáp ứng bảo quản chất lượng sản phẩm khi vận chuyển;
Nhưng tại sao phải xin giấy phép ?

Như chúng ta đã biết rượu thuộc loại hàng hóa mà nhà nước đang hạn chế kinh doanh, vì vậy mọi hoạt động sản xuất hay kinh doanh đều do nhà nước quản lý. Cụ thể, việc sản xuất hay kinh doanh phân phối rượu phải có sự cấp phép do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.
Một doanh nghiệp chỉ được quyền sản xuất và kể từ ngày được cấp phép.

Điều kiện cấp phân phối rượu

– Có hệ thống phân phối rượu, có điểm kinh doanh và địa chỉ rõ ràng;
– Có kho hàng hoặc hệ thống kho hàng;
– Có phương tiện vận tải;
– Có năng lực tài chính đảm bảo hệ thống phân phối hoạt động được;
– Có bản cam kết phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường.

Dịch vụ phân phối rượu
Đối tượng áp dụng

Đối tượng được xin cấp giấy phép kinh doanh phân phối rượu là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp (có đăng ký ngành nghề kinh doanh là bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu) và các hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu và những hoạt động khác có liên quan đến sản xuất và kinh doanh rượu ở Việt Nam.

Hồ sơ

– Đơn xin đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh phân phối rượu;
– Bản sao giấy tờ chứng nhận có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu;
– Bản sao văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của doanh nghiệp;
– Bản sao giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm rượu;
– Giấy chứng nhận mã số thuế;
– Về phương tiện vận chuyển có: giấy tờ về quyền sử dụng phương tiện vận chuyển, có phương tiện vận chuyển và đáp ứng bảo quản chất lượng sản phẩm rượu khi vận chuyển;
– Về địa điểm kinh doanh gồm có:
+ Địa chỉ, diện tích và mô tả khu vực kinh doanh;
+ Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh rượu (quyền sử dụng ít nhất 1 năm);
+ Bảng kê tiêu chuẩn ở khu vực kinh doanh rượu;
+ Bản cam kết của thương nhân về đảm bảo tuân thủ điều kiện phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường.
– Về kho hàng gồm
+ Tài liệu chứng minh quyền sử dụng kho, phải đáp ứng được chất lượng sản phẩm khi lưu kho;
+ Bản cam kết của thương nhân về điều kiện phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo đúng quy định.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *