Cách để đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký là đăng ký bảo hộ kiểu dáng, hình dáng bên ngoài của sản phẩm, hàng hóa, hay quyền sở hữu công nghiệp.

ạn đang có nhu cầu , bạn muốn cho sản phẩm, hàng hóa của mình mà chưa hiểu về nó? Hãy để Bravolaw giúp bạn!

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, thể hiện qua các đường nét, hình khối, màu sắc, hoặc là sự kết hợp giữa chúng, có tính mới với thế giới và để làm mẫu chế tạo sản phẩm công nghiệp hay thủ công nghiệp.

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là đăng ký bảo hộ kiểu dáng, hình dáng bên ngoài của sản phẩm, hàng hóa, hay quyền sở hữu công nghiệp.

Điều kiện để đăng ký kiểu dáng công nghiệp

– Có tính mới: tức là nó phải khác biệt với các kiểu dáng công nghiệp khác mà đã được công bố rộng rãi trước ngày nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp;
– Có tính sáng tạo: nếu dựa trên kiểu dáng đã được công bố rộng rãi trước ngày nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, kiểu dáng công nghiệp đó không thể dễ dàng được tạo ra bởi một người có kiến thức trung bình, phải có gì đó đặc biệt riêng;
– Có khả năng áp dụng công nghiệp: có thể ứng dụng như là một mô hình hàng loạt các sản phẩm với hình thức bên ngoài, thể hiện được rõ kiểu dáng công nghiệp bằng các phương pháp công nghệ hoặc thủ công.

Những đối tượng không được đăng ký kiểu dáng công nghiệp

– Hình dáng bên ngoài của sản phẩm do tính kỹ thuật bắt buộc của sản phẩm;
– Có hình dáng khi sử dụng không nhìn thấy được(vô hình);
– Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng công nghiệp hoặc dân dụng;

Thành phần hồ sơ bao gồm:
– Tờ khai
– Bộ ảnh chụp/bản vẽ
– Bản mô tả
– Các tài liệu liên quan khác

Hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp xong, bạn sẽ được cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Bằng có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Thời hạn có hiệu lực là 5 năm tính từ ngày nộp đơn. Có thể gia hạn bằng độc quyền này 2 lần liên tiếp, mỗi lần là 5 năm.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *