Cách đăng ký sở hữu trí tuệ

Quyền đối với giống cây trồng là quyền của tổ chức, cá nhân đối với giống cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc được hưởng quyền sở hữu.

là lĩnh vực pháp lý không còn mới ở Việt Nam và hiện nay việc đang được nhiều doanh nghiệp, cá nhân… quan tâm hàng đầu.

Đăng ký sở hữu trí tuệ gồm 3 lĩnh vực:

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.

Quyền đối với giống cây trồng là quyền của tổ chức, cá nhân đối với giống cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc được hưởng quyền sở hữu.

Cả 3 lĩnh vực này đều là những dịch vụ thế mạnh của Luật Việt Tín.

Đăng ký sở hữu trí tuệ
Luật Việt Tín cung cấp dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ

Hồ sơ chung đăng ký sở hữu trí tuệ bao gồm:

1. Đơn đăng ký;

2. Bản sao Chứng minh nhân dân (đối với cá nhân) hoặc Giấy chứng nhận thành lập (đối với tổ chức);

3. Tài liệu mô tả sản phẩm trí tuệ muốn đăng ký.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *