Cách đăng ký sáng chế quốc tế

Sáng chế là một giải pháp kỹ thuật mới, có tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đang đầu tư tích cực vào việc cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu suất lao động. Nhiều thành quả đầu tư này đã được tại Việt Nam và nước ngoài.

Tuy nhiên, nhằm nâng cao hơn nữa việc bảo hộ sáng chế, các doanh nghiệp cũng cần quan tâm tới việc bảo hộ các giải pháp kỹ thuật mới tại nước ngoài. Hiện nay, cá nhân và tổ chức doanh nghiệp Việt Nam có thể quốc tế theo hình thức đơn PCT hoặc hình thức đăng ký trực tiếp tại từng quốc gia.

Hồ sơ đăng ký bao gồm

Tờ khai đăng ký bảo hộ sáng chế quốc tế ( theo mẫu);
Bản sao đơn quốc tế (trường hợp người nộp đơn yêu cầu vào giai đoạn quốc gia trước ngày công bố quốc tế);
Bản dịch ra tiếng Việt của đơn quốc tế: Bản mô tả, yêu cầu bảo hộ, chú thích các hình vẽ và bản tóm tắt;
Chứng từ nộp phí, lệ phí quốc gia.
Các tài liệu liên quan khác.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *