Cách đăng ký bản quyền phần mềm

Đối với trường hợp chủ thể đăng ký là chủ sở hữu nhưng không đồng thời là tác giả ( có thể là tổ chức hoặc công ty):
Hồ sơ :
*) Đối với trường hợp chủ thể đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/đồng tác giả của phần mềm:
Bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

vì sao phải bảo hộ bản quyền
vì sao phải bảo hộ bản quyền phần mềm
+ 03 đĩa CD ghi Phần mềm cần đăng ký;
+ 03 bản in phần mềm cần đăng ký (đóng thành quyển);
+ Giấy uỷ quyền bảo hộ bản quyền tác giả / đồng tác giả cho bạn đăng ký bản quyền phần mềm (có công chứng);
+ Bản sao công chứng chứng minh thư nhân dân của tác giả /các tác giả ;
+ Các thông tin liên quan khác (họ tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/ đồng tác giả).
+ Giấy cam kết bản quyền tác giả về phần mềm cần đăng ký là sản phẩm do mình độc lập sáng tạo ra, không ăn cắp, đạo lại ý tưởng của người khác.
*) Đối với trường hợp chủ thể đăng ký là chủ sở hữu nhưng không đồng thời là tác giả ( có thể là tổ chức hoặc công ty):
Bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:
+ 03 đĩa CD ghi Phần mềm cần đăng ký;
+ 03 bản in phần mềm cần đăng ký (đóng thành quyển);
+ Giấy uỷ quyền của tổ chức hoặc công ty cho người đi đăng ký;
+ Giấy chuyển nhượng từ tác giả / các đồng tác giả cho tổ chức hoặc công ty (có xác nhận chữ ký);
+ Bản sao có công chứng Giấy đăng ký doanh nghiệp của tổ chức hoặc công ty;
+ Các thông tin liên quan khác (họ tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/ đồng tác giả).
+ Giấy cam kết của tác giả về phần mềm cần đăng ký là sản phẩm do mình độc lập sáng tạo ra, không ăn cắp, đạo lại ý tưởng của người
khác.
*) Một số lưu ý khi đăng ký bản quyền phần mềm:
+ Tác giả của phần mềm cần đăng ký là nhân viên hoặc cán bộ của đang làm việc tại 1 công ty, thì có thể đăng ký bản quyền phần mềm tác giả của phần mềm đó là công ty mình đang làm việc, lao động;
+ Nếu tác giả là người đại diện theo pháp luật của công ty thì việc ký xác nhận phải do các thành viên khác trong ban lãnh đạo công ty ký xác nhận về vấn đề mình là tác giả của phần mềm đó;
+ Đĩa CD phải có bìa bọc màu trắng để đóng con dấu chứng nhận.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *